Zarafshon vohasi o‘zbek nikoh to‘yi folklori


Mazkur monografiya folklorshunoslar, etnograflar, san’atshunoslar, shuningdek, san’at oliy o‘quv yurtlarining xalq ijodiyoti yo‘nalishida ta’lim olayotgan talabalari va magistrlarga mo‘ljallangan.