O`zbek xalq laparlari


Mazkur monografiyaning ilmiy ahamiyati shundaki, u o’zbek xalq lirikasi janrlarining tarixi, tuzilishi va tarixiy rivoji mobaynida yuz beruvchi jarayonlarni o’rganishda, yirik umumlashtiruvchi nazariy tadqiqodlar olib borishda muhim manba sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, folklor musiqasi ijrochiligi janrining mustaqil yo’nalishlaridan bo’lgan o’zbek xalq laparlarining janr xuxusiyatlari, mavzu doirasida va ijro shakllari va ularning badiiyati bilan bog’liq masalalarni […]