O‘zbek raqsini sahnalashtirish amaliyoti


O‘quv qo‘llanmada o‘zbek raqsi maktablarining nazariy va amaliy asoslari, uslubiy ko‘rsatmalar, raqs ijrochiligi to‘g‘risida ma’lumotlar va ijro uchun mo‘ljallangan raqs asarlari keltirilgan. Ushbu o‘quv qo‘llanmadan xoreografiya san’atiga doir madaniyat va san’at, oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlari talabalari va o‘quvchilari va ularning rahbarlari ham foydalanishlari mumkin.