O‘zbek raqsini o‘qitish uslubiyoti


Mazkur o‘quv qo‘llanma o‘quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratishga qo‘yilgan talablar asosida tayyorlangan bo‘lib, o‘quv qo‘llanmada o‘zbek raqsining farg‘ona raqs maktabining nazariy va amaliy asoslari, fanning an’anaviy va zamonaviy metodikasi yoritilgan. O‘quv qo‘llanma O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi talabalari va musiqa va san’at maktabi va san’at kollej o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan.