Markaziy Osiyo san’ati tarixi


Ushbu qo’llanma Markaziy Osiyo san’ati tarixining eng qadimgi  davrlaridan to ilk o’rta asrlarigacha bo’lgan voqealarni qamrab olgan bo’lib, San’atshunoslik  yo’nalishida ta’lim olayotgan birinchi va ikkinchi bosqich talabalari uchun mo’ljallangan. Qo’llanmaga kiritilgan manbalar, voqealar tahlili, tarixiy jarayonlarni xronologik, izchilbayon qilinishi talabalarda, shuningdek, san’atshunoslik ilmi bilan qiziquvchilarda kerakli bilim va ko’nimmalarni shakllantiradi.