Musiqa cholg’ularini o’rganish


O‘quv qo‘llanmada musiqa va uning o‘ziga xos xususiyatlari, uning madaniy taraqqiyotidagi o‘rni, musiqa cholg‘ulari tarixi, qashqar rubobining tuzilishi, qashqar rubobni to‘g‘ri ushlash va unda ijro etish yo‘llari, ijro imkoniyatlari, uslubiy ko‘rsatmalar hamda ijro uchun mo‘ljallangan asarlarning nota matnlari keltirilgan. Ushbu qo‘llanmadan musiqa, madaniyat va san’at yo‘nalishidagi ta’lim muassasalari talabalari ham foydalanishlari mumkin.