Cholg’u ijrochiligi


O’quv qo’llanmada o’zbek xalq cholg’ulari tarixi, qadimiy va milliy cholg’ular tasnifi, ijro imkoniyatlari, uslubiy ko’rsatmalar, cholg’u ijrochiligi to’g’risida ma’lumotlar va ijro uchun mo’ljallangan asarlar keltirilgan. Ushbu qo’llanmadan o’zbek xalq cholg’ularidan tuzilgan turli cholg’u jamoalari hamda ularning rahbarlari ham foydalanishlari mumkin.