Balet tanqidchiligi tarixi


Mazkur o’quv qo’llanmada balet tanqidchiligining vujudga kelishi va rivojlanish yo’llari, jahon balet san’ati nazariyasi va tarixi masalalari, raqs san’ati badiiy ifoda vositalarining o’ziga hos xuxusiyatlari yoritilgan. O’zbekistonda raqs va balet san’ati haqidagi fan shakillanishiga alohida e’tibor qaratilgan. «Balet tanqidchiligi tarixi» fani bo’yicha o’quv-uslubiy qo’llanma O’zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi «San’atshunoslik(xoreografiya bo’yicha)» bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha ta’lim […]

Balet tanqidchiligi tarixi


Mazkur o‘quv qo‘llanmada balet tanqidchiligining vujudga kelishi va rivojlanish yo‘llari, jahon balet san’ati nazariyasi va tarixi masalalari, raqs san’ati badiiy ifoda vositalarining o‘ziga hos xususiyatlari yoritilgan. O‘zbekistonda raqs va balet san’ati haqidagi fan shakllanishiga alohida e’tibor qaratilgan. «Balet tanqidchiligi tarixi» fani bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanma O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi