Фольклоршунослик асослари


Фольклоршунослик асослари ўқув қўлланмаси ўзбек фалклоршунослигининг шакилланиш тарихи асосий тарақиёти йўналишлари ва ривожланиш босқичлари.