Musiqa adabiyoti


O’quv qo’llanmada musiqiy ijod rivoji masalalari, G’arbiy Yevropa kompozitorlarining hayoti va ijodiy faoliyati, yetakchi musiqiy janrlarning paydo bo’lish jarayonlari ko’rib chiqilgan. O’quv qo’llanma birinchi o’rinda san’at va musiqa makatblarining o’quvchilari uchun, shu bilan birga o’tgan davrning buyuk kompozitorlari hayoti va ijodi bilan qiziquvchilar uchun mo’ljallangan.