O‘zbek raqsini o‘rganish uslubiyoti (Farg‘ona raqs maktabi)


Ushbu o‘quv qo‘llanma akademiya talabalari, xoreografiya sohasida faoliyat olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, musiqa va san’at maxsus maktablari xoreografiya bo‘limi hamda maktabgacha ta’lim muassasalaridagi raqs o‘qituvchilari, raqs jamoalari baletmeysterlari, shu sohada ta’lim olayaotgan talaba-o‘quvchilar va barcha raqs san’atiga qiziquvchilar foydalanishlari uchun mo’ljallangan.