O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoyevning oliy majlisga murojatnomasi


O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan birinchi marta mamlakatimiz parlamenti- Oliy Majlisga Murojaatnoma taqdim etilmoqda. Davlat boshqaruvining bunday demokratik usuli bugun O’zbekistonda olib borilayotgan keng ko’lamli islohatlar, avvalambor, xalq bilan muloqot prinsipiga g’oyat uyg’un va hamohang bo’lib bizning ish faoliyatimiz samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi deb o’ylayman.