O`zbek tilida xoreografik terminlarining shakllanishi


Ushbu to’plamda madaniyat. san’at va musiqa yo’nalishlari bo’yicha faoliyat olib borayotgan turli ta’lim muassasalari professor-o’qituvchilari, pedagoglari, ilmiy izlanuvchilari va magistrantlarining ilmiy maqolalari o’rin olgan. 

Falsafa


To’ldirilgan ikkinchi nashri Oliy о ‘quv yurtlari talabalari uchun o ‘quv qo‘llanma